Limitado ang Kyoto! Nagbigay ang 1000 na kupon ng kupon!

Ang limitadong kupon sa kategorya ng Kyoto para sa 1000 yen ay ibinibigay!

Para sa higit pang mga detalye, mangyaring sumangguni sa link sa ibaba.